جشن فرشته ها

نرم افزاری چند کاربرده و سررگم کننده مناسب برای آموزش ذهنی و پرورش قدرت خلاقیت. این اپلیکیشن دارای سه بخش بازی و قصه و واقیت افزوده است که هر بخش با توجه به هدف کلی برنامه ساخته شده و به سه روش بازی کردن یا گوش کردن به قصه و یا استفاده از قابلیت واقعیت افزوده امکانات خود را به نمایش میگذارد. در بخش بازی ذهن کاربر در سه سطح ساده و متوسط و سخت به چالش کشیده میشود. در بخش دوم که از نام آن پیداست کاربر میتواند گوش به قصه های برنامه بسپرد و در بخش آخر در قسمت واقعیت افزوده با گرفتن دوربین روی تصاویر تعریف شده برای اپلیکیشن شعر خوانی شخصیت های تصاویر را شاهد خواهیم بود. هر بیت شعر خوانده شده و روی تصویر نشان داده میشود. تنوع موضوع های شعر خوانی با نوع بیان شیرین میتواند جذابیت های برنامه را برای کاربر و میل به ادامه استفاده از اپلیکیشن را دو چندان کند.

گالری تصاویر