اپلیکیشن برای زائرین امام حسین (ع) که در آن به آسانی میتوانند با گرفتن گوشی به حالت افقی و استفاده از لوکیشین و مکام یاب گوشی مسیر درست و فاصله تا حرم را مشاهده کنند و به سمت حرم رهسپار شوند. د راین اپلیکیشن از هر نقطه ای که کاربر حضور داشته باشد میتواند فاصله خود تا مقصد را ببیند و از مسافت باقیمانده اطلاع داشته باشد

گالری تصاویر