تیزر تولید شده به سفارش سازمان بسیج دانش آموزی توسط شرکت اصحاب رسانه پویا. برگزاری لیگ علمی بین المللی پایا

گالری تصاویر