محرمانه عروسی

تمام برای برگزاری یک عروسی لازم است. امکان مدیریت هزینه های عروسی از شروع تا آخرین روز باقی مانده به عروسی. ثبت تمامی هزینه ها و قرار های لازمه برای برگزاری مراسم . دارای روز شمار برای اینکه راحت تر برنامه های خود را مدیریت کنید. یک آپشن بخصوص این اپلیکیشن این است که میتوانید افراد دیگر به مجلس خود دعوت کنید. بخشی در اپلیکیشن به چشم میخورد که بودجه کلی شما را نشان میدهد. این امر موجب سهولت انجام خرید ها بر حسب اولویت باشد.

گالری تصاویر