یک پخش کننده برای ایام محرم عزاداری که پکیجی کامل برای فایل های صوتی و تصویری است. دارای دسته بندی های متنوع برای انتخاب مداح مورد نظر. ئبا انتخاب شخص یک البوم از اثرات و دسته بندی برای شب های عزاداری محرم از شب ابتدایی تا شب پایانی. این تمام کار نیست. در هنگام انتخاب اسم یک مداح صفحه ای از ماه های عزاداری و سوگواری نشان داده میشود تا با ارجاع به هریک از بخش های مورد نظر از صوت ها و تصاویر مربوطه لذت برد. از دیگر امکانات برنامه پخش کننده های متنوعی است که برایش تعبیه شده است.

گالری تصاویر