موج حرم

پلیر مداحی با امکانات متنوع

محرمانه عروسی

برنامه ای برای مدیریت های نیاز قبل عروسی

جوشن کبیر

جوشن کبیر با امکانات متنوع

AR store

فروشگاه محصولات AR.

ایملو

آموزش مجازی با امتحان

ادوک

مدیریت اپلیکیشن های مختلف در یک برنامه جامع

اجاره

اجاره محصولات بجای خرید آنها

بازی دان

اپلیکیشنی با تعداد زیادی دسته بندی از بازی های مختلف

شارژینو

مدیریت تمام امور مربوط به ساختمان محل زندگی

گنج پنهان

اپلیکیشن گنج پنهان برای زندگی مشترک به شما کمک میکند

حرم نما

مسیر یاب به سمت مطهر امام حسین (ع)

فروشگاه میوه

اپلیکیشنی جامع برای استفاده در میدان های تره بار و فروشگاه های میوه برای کنترل تمامی امور