دعای جوشن کبیر با امکانات متنوع: قابلیت تغییر فونت و دارای فونت های متنوع قابلیت تغییر حالت شب و روز و تغییر رنگ دصفحه برای راحتی کار در حین روشنی و تاریکی کحیط قابلیت رفتن به فراز مورد نظر با یک جستجو

گالری تصاویر