دفاتر نهال

آموزش و بازی مناسب کودکان

موزه خوشنویسی

نمایش اطلاعات آثار هنری تنها با گرفتن دوربین روی آن و تجربه حس گردش در یک موزه

حرم نما

مسیر یاب به سمت مطهر امام حسین (ع)

فروشگاه میوه

اپلیکیشنی جامع برای استفاده در میدان های تره بار و فروشگاه های میوه برای کنترل تمامی امور

ادلاک

استفاده کاربردی از صفحه قفل گوشی تلفن همراه